#14 Farmářská tržiště

 

Trasa: Jiřího z Poděbrad – Karlín
Vozík: Šárka Sedláčková – zakladatelka Farmářských tržišť
Asistent: Jiří Sedláček – zakladatel Farmářských tržišť
Doprovod: Jakub Neubert instruktor osobní asistence a Štěpán Freiberg asistent

Šárka Sedláčková: „Dá se to na vozíku vydržet, protože když je ten vztah  a ten člověk příjemný, tak se dá vydržet všechno. Oceňuji práci asistenta, musí mít velkou fyzičku a ten na vozíku musí být lehčí než ten, kdo ho veze.“

Jiří Sedláček: „Asistent musí mít i psychičku, musí mít sounáležitost s tím, koho veze, musí dokázat s ním dobře komunikovat. Není to jenom o fyzických silách, je to o celé té harmonii porozumění, že dělá věc prospěšnou nejenom pro toho, koho veze, ale i pro něj samotného.“