#16 Rektor Univerzity Karlovy

 

Trasa: Rektorát na Ovocném trhu – FSV UK na Smetanově nábřeží a zpět
Vozík: Tomáš Zima – Rektor Univerzity Karlovy
Asistentka: Alice Němcová Tejkalová – členka kolegia rektora UK
Doprovod: Jakub Neubert instruktor osobní asistence a Vojtěch Feřtek asistent

Tomáš Zima: „Moderní společnost se musí snažit o to, aby co nejvíce odstrňovala bariéry fyzické i ty mentální. U lidí s těžším handycapem je to otázka podpory státu pro to, aby tito studenti a potencionální studenti mohli být co nejvíce zapojeni do studia v různých vědních disciplínách a oborech, které jsou na univerzitě pěstovány.“

Alice Němcová Tejkalová: „Myslím si, že je naprosto nezbytné, aby ti lidé, kteří mají kapacitu žít co nejnormálnější život, ve smyslu nejběžnější, tu možnost dostali. Když o tom rozhodujete z poslanecké, ministerské kanceláře, tak si neuvědomujete, jak za každou tou položkou je konkrétní člověk, který má různé potřeby. Vím, že je potřeba hledat ideální variantu pro co nejvíce lidí, ale v případě příspěvků na péči se domnívám, že to není ideální varianta a ani bych o tom nehovořila jako o kompromisní variantě.“